Moja firma w obecnej formie działa od 2005r, jednak opierając się na doświadczeniu fachowym – agentem celnym jestem od 1995 r a na rynku usług celnych pracuję od 1993r do chwili obecnej nieprzerwanie, jak też na wcześniej zdobytym doświadczeniu w okresie pracy w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego – jest firmą z powodzeniem konkurującą z pozostałymi agencjami. W chwili obecnej obsługuję wiele firm mających zasięg międzynarodowy, a także wiele mniejszych ogólnopolskich i regionalnych.

Zatrudnianie wykwalifikowanych agentów celnych, szeroki zakres usług i łatwość w dostosowaniu się do zmieniających się przepisów prawa celnego to podstawowe atrybuty działania mojej firmy.

Od Października 2008 uruchomiłem procedurę uproszczoną w zakresie eksportu w transporcie drogowym, co umożliwia dokonywanie odpraw celnych poza godzinami pracy urzędu celnego, a także w dni wolne od pracy./bez karnetów TIR/ . Możliwe są odprawy również w niedziele i święta po wcześniejszym ustaleniu za wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych. Ze względu na specyficzne wymagania Urzędu Celnego do realizacji eksportu w procedurze uproszczonej konieczne jest uprzednie uzyskanie zgody na konkretne towary. Przy zastosowaniu procedury uproszczonej niezbędne jest upoważnienie w formie przedstawicielstwa pośredniego. Upoważnienie takie daje możliwość odpraw eksportowych na rzecz firm z terenu całego kraju.